Wyzwanie

Twoim wyzwaniem będzie opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób. W założonym okresie czasu urządzenie powinno jak największą część dostarczonej energii wiatru przetworzyć w energię elektryczną. Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystania wiatru cechującego się dużą zmiennością prędkości, gęstości oraz kierunku. Ponadto musi być przystosowane do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych, być możliwie najcichsze oraz cechować się estetyką.

Uczestnicy

Do wyzwania zapraszamy wszystkich entuzjastów technologii i innowacji - od naukowców i studentów, przez studentów i koła studenckie, po innowatorów, „garażowych” wynalazców i pasjonatów. Zgłaszać możesz się indywidualnie lub w zespołach.

Temat badawczy - dlaczego wiatr?

Dzięki postawieniu takiego wyzwania, dążymy do zwiększenia udziału procentowego Odnawialnych Źródeł Energii w systemie energetycznym, ograniczenia smogu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązanie da możliwość dostępu do energii elektrycznej poza siecią, a przede wszystkim przyczyni się do oszczędności w gospodarstwach domowych. W szerszym aspekcie chcemy zwiększyć świadomość ekologiczną i energetyczną społeczeństwa, zbudować proekologiczne postawy wśród społeczeństwa, ale także pobudzić innowacyjność w branży ekoenergetycznej.

O przedsięwzięciu

Wielkie Wyzwanie to unikalna formuła przedsięwzięcia zapoczątkowana w 2004 roku przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). NCBR w porozumieniu z ekspertami naukowymi stawia wyzwanie, które jest technologiczną odpowiedzią na ważny, istniejący problem społeczny. Do rozwiązania zapraszamy szerokie grono uczestników. Wyzwanie jest mierzalne i możliwe do osiągnięcia w rozsądnym czasie – dzięki temu na dużym, medialnym wydarzeniu finałowym możemy wyłonić jednego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę w postaci… 1 mln złotych!

Wielkie Wyzwanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Ramowy harmonogram

 
 
 
 
 
1 października 2019 r.

Ogłoszenie tematyki Wielkiego Wyzwania

Prezentacja idei i celu przedsięwzięcia

 
 
 
 
 
grudzień 2019 r.

Konferencja otwarcia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Wielkim Wyzwaniu. Podczas konferencji podamy najważniejsze informacje, przedstawimy wstępny regulamin konkursu, poinformujemy o tym, jak będą przebiegać konsultacje regulaminu i jak zgłosić się do udziału.

 
 
 
 
 
marzec 2020 r.

Konferencja uczestników

Ogłosimy ostateczny regulamin konkursu, przedstawimy najnowsze informacje. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami dziedzinowymi.

 
 
 
 
 
maj 2020 r.

Zakończenie

Zakończenie naboru uczestników

 
 
 
 
 
jesień 2020 r.

Wielki finał

Uczestnicy na żywo z udziałem publiczności zademonstrują działanie swoich rozwiązań. Wybrany zostanie zwycięzca wyzwania, który otrzyma nagrodę w wysokości 1 miliona złotych.

Aktualności

NOWOŚĆ!

Ruszamy z Wielkim Wyzwaniem!

02.10.2019

-------------

Pokaż więcej
NCBR ogłasza pierwsze polskie Wielkie Wyzwanie.

Temat: przydomowe elektrownie wiatrowe. Milion złotych dla najlepszego pomysłu

02.10.2019

--------------

Pokaż więcej

O organizatorze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. Od 2016 r. NCBR realizuje programy w nowych formułach problem driven resaerch, których celem jest wdrożenie do portfolio oferty NCBR nowych narzędzi finansowania programów badawczych i pobudzania innowacyjności gospodarki. Jedną z takich inicjatyw jest niniejsze przedsięwzięcie. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

(C) 2019