Drużyna: ZEFIREK

O nas

Drużyna ZEFIREK została utworzona przez jej Lidera Ireneusza Jarząbka. Drużynę tworzą również: Marcin Jarząbek i Paweł Działowski. W trakcie realizacji prac planujemy powiększanie drużyny o inne osoby zainteresowane współpracą.

Ireneusz Jarząbek jest wynalazcą opatentowanego generatora energii elektrycznej o bardzo wysokiej sprawności, który idealnie nadaje się do zastosowania w przydomowej elektrowni wiatrowej. Wymyślił i zaprojektował również innowacyjną konstrukcję turbiny wiatrowej, która jest dedykowana dla małych i średnich prędkości wiatru.

Marcin Jarząbek, syn lidera, bierze aktywny udział w pracach technicznych i organizacyjnych dotyczących konkursu.

Paweł Działowski zajmuje się pracami inżynierskimi, w tym symulacją komputerową i wydrukami 3D projektowanych elementów urządzeń.

Kontakt
Pole widoczne tylko dla użytkowników zalogowanych.
Co u nas
    Brak wpisów

Nasz pomysł

Opis pomysłu

Pomysł na przydomową elektrownię wiatrową zrodził się wraz z ogłoszeniem Konkursu Wielkie Wyzwanie - Energia. Elementami projektowanej przydomowej elektrowni wiatrowej będą:

  1.  opatentowany w 2019 r. generator energii elektrycznej o bardzo wysokiej sprawności, który idealnie nadaje się do przedmiotowego zastosowania, posiadający znikomy moment zaczepowy oraz minimalizację hamującego oddziaływania pól magnetycznych między magnesami neodymowymi rotora, a uzwojeniami roboczymi w stojanie,

  2. innowacyjna turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i możliwości nawiewu z różnych stron, która została wymyślona dla potrzeb tego Konkursu, w szczególności dla małych i średnich prędkości wiatru. Z uwagi na dużą sprawność turbiny rozważane jest zgłoszenie tej turbiny wiatrowej do Urzędu Patentowego,

  3. akumulator energii elektrycznej i energii kinetycznej, który jest obecnie w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych,

  4. konstrukcja elektrowni wiatrowej.

Wszystkie wymienione powyżej główne elementy przydomowej elektrowni wiatrowej będą współpracowały ze sobą w taki sposób, aby spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Co myślisz o naszym pomyśle?

Zapisz nam co myślisz o naszym pomysle

Przejdź do Forum
Film

Zaloguj się aby obejrzeć film

Zaloguj się
(C) 2019