Drużyna: wind worker

O nas

Mirosław Jankowski Architekt, Jacek Reszel przedsiębiorca

Kontakt
Pole widoczne tylko dla użytkowników zalogowanych.
Co u nas
    Brak wpisów

Nasz pomysł

Opis pomysłu

NOWATORSKA TURBINA WIATROWA (VAWT) - „WIND WORKER” Autor : Mirosław Jankowski (Email: arch.miroslawjamkowski@gmail.com ) Turbina wiatrowa o nazwie „Wind Worker” została wynaleziona (w 1983r.) aby wyeliminować ograniczenia istniejących konstrukcji turbin wiatrowych przy jednoczesnym zwiększeniu sprawności pozyskiwania energii (o ok. 20-30% ). Nowa turbina wiatrowa składa się z pionowej, obrotowej osi wiatraka, do której zamocowane są poziome, ruchome wokół poziomej osi w granicach 90 stopni, skrzydła . Końce skrzydeł tworzą płaszczyzny, które są symetryczne i wzajemnie prostopadłe po obu stronach pionowej osi wiatraka. Każda z obu płaszczyzn skrzydła jest położona asymetrycznie wobec poziomej osi obrotu aby wiatr mógł obrócić skrzydło tylko w jednym, wybranym kierunku. Oba końce tego samego skrzydła są korzystnie równe powierzchnią a oś pozioma każdego skrzydła przechodzi przez oś pionową wiatraka tworzą z nią kąt 90 stopni Układ taki spowoduje ,że zawsze uzyskuje się poziomo ustawioną część skrzydła po jednej, biernej stronie pionowej osi wiatraka oraz jednocześnie pionową płaszczyznę drugiego końca skrzydła po drugiej stronie pionowej osi, która stanowi czynną stronę w stosunku do kierunku wiatru. Obie, połączone razem, płaszczyzny każdego skrzydła w momencie przechodzenia w ruch obrotowym przez oś wiatru wykonują zmianę położenia w granicach tylko 90 stopni. Wszystkie skrzydła wiatraka (min.2) są równomiernie przesunięte względem siebie zarówno w pionie jak i poziomie tworząc zrównoważony dynamicznie układ pozbawiony mimośrodowych wibracji, w którym wszystkie skrzydła, w każdym momencie, przekazują energię wiatru połową swojego skrzydła. Położenie elementów regulujących ustawienie płaszczyzn skrzydeł wobec wiatru determinuje kierunek obrotów pionowej osi ustawienie asymetrycznych części skrzydła. Pionowa oś wiatraka zawiera elementy przekazujące energię wiatru. Wrocław , 2020-05-10

Co myślisz o naszym pomyśle?

Zapisz nam co myślisz o naszym pomysle

Przejdź do Forum
Film

Zaloguj się aby obejrzeć film

Zaloguj się
(C) 2019