Drużyna: UAVS HYDROGEN

O nas

UAVS HYDROGEN czerpie doświadczenia z firmy UAVS POLAND ,która została  została założona w maju 2010 r. w Krakowie, w celu produkcji bezzałogowego śmigłowca obserwacyjnego „Aquila” ( pierwszego w Polsce śmigłowca bezzałogowego który uzyskał certyfikacje U.L.C.) 

W 2018 UAVS POLAND rozpoczął prace nad innowacyjnym rodzajem napędu dla B.S.L. – napędwodorowy . Prace były prowadzone w ramach uzyskanego dofinansowania z NCBiR , Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw 

Kontakt
Pole widoczne tylko dla użytkowników zalogowanych.
Co u nas
    Brak wpisów

Nasz pomysł

Opis pomysłu

MAGAZYN ENERGI – HYDROGEN 

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie rozproszonego skalowanego źródła energii (panele fotowoltaiczne, elektrolizer, wodór, generator energii) do zasilania infrastrukturyn np. szkoła, dom itp. Dla zasilania takich urządzeń (jak centra danych i węzły komunikacji teleinformatycznej w jednostkach administracji państwowej, pogotowia, straży, policji, jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, itp.) wymagane jest niezależne i autonomiczne dodatkowe źródło energii wraz z odpowiednim magazynem energii. Jako takie źródło energii proponujemy system składający się z niezależnego źródła darmowej i ekologicznej energii odnawialnej (OZE) w postaci paneli fotowoltaicznych, które w połączeniu z elektrolizerem będą służyły do produkcji wodoru, który jest nośnikiem energii który może być zmagazynowany i służyć również jako paliwo do stacjonarnych i przenośnych ekologicznych generatorów energii .Możliwość budowy układów kogeneracyjnych mikro-CHP i autonomicznych źródeł zasilania. 

Co myślisz o naszym pomyśle?

Zapisz nam co myślisz o naszym pomysle

Przejdź do Forum
Film

Zaloguj się aby obejrzeć film

Zaloguj się
(C) 2019